En hunds beteende är ett resultat av tidigare inlärning och miljö.
Träning är en färskvara, oftast handlar det om att vara konsekvent och inte ge upp.
Så kallade ”quick fixes” fungerar bra på TV, men håller sällan i längden.
”It’s not going to be easy, it’s going to be worth it.” – okänd

 

EXEMPEL PÅ VAD EN PRIVATTRÄNING KAN INNEHÅLLA

 • Hundmöten
 • Antijakt
 • Rädslor och osäkerhet
 • Skällande
 • Inkallning
 • Aktivering
 • Koppelgående
 • Kantarellsök
 • Vardagslydnad
 • Valpträning
 • Spår- eller sökträning

 

PRIS
Timpris 500:- per påbörjad timme
Restidsersättning 100:- per påbörjad halvtimme
Milersättning 18,50:- per påbörjad mil