Outdoor Weekend är ett projekt där Trosa, Nyköping och Oxelösunds kommuner gått samman och fått ett bidrag från Leader Sörmlandskusten och EU. Syftet med detta är att genom att gemensamt lägga extra krut på ett antal “weekends” förlänga säsongerna för utomhusaktiviteter i de tre kommunerna. Norrbyvallens Hundarena är en av ett femtiotal deltagare i projektet.

Du hittar fler aktiviteter inom projektet på Nyköpingsguidens sida för Outdoor Weekend.