TRÄNINGSFILOSOFI
Termer som mjuk eller hård träning undviks helst, eftersom träningen är upplagd utifrån modern forskning- och studiebaserad kunskap om hur hunden faktiskt lär sig saker. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för hunden att göra rätt och därmed bli belönad, så att den ska vilja upprepa korrekt beteende för att det helt enkelt lönar sig mer. Att då behandla hunden på ett sätt som orsakar den rädsla eller smärta går rakt emot den utgångspunkten.

Rent inlärningsmässigt förekommer bestraffningar, då det är termen på något som gör att ett beteende minskar. Ett klassiskt exempel är hunden som hoppar vid ytterdörren och den som kommer in vänder ryggen till, varpå hunden slutar hoppa. Då har den blivit utsatt för en bestraffning eftersom beteendet hoppa minskade. Det handlar alltså inte om att spruta vatten på hunden eller dänga till den i huvudet med en tidning!

Inom träning utgår vi alltid från hundens egna förutsättningar; vad kan individen sedan innan, vilka krav kan vi ställa på den, hur beter sig hundar. Både hund och ägare ska kunna känna sig trygga under träningen, och lära sig lyssna på den andra.

Övergreppsbaserad, även kallad aversiv, träning förekommer aldrig! En hund ska följa och lyda sin människa för att den vill, att det finns en relation, att det lönar sig osv. Inte för att den är rädd för konsekvensen av att inte lyda. En rädd hund är en otrygg hund.

Tanken bakom all verksamhet är att fokusera på det härliga med hund; tryggheten i att alltid ha en lojal vän, en bästa kompis som möter dig med kärlek varje dag, att ha en relation utan krav. Lek och aktiviteter, att lära sig tillsammans, utvecklas tillsammans. Mycket av fokus ligger på att vara en bra pedagog; ju tydligare vi kan förklara för hunden vad vi vill att den ska göra, desto lättare blir det för den att göra rätt, vilket gör det lättare för oss att förstärka korrekt beteende.