OBS!
Hundar måste hållas kopplade på alla ytor utanför det inhägnade området på Hundarenan. Gäller även parkeringen vid Hundarenan.


Med buss
Hållplats Västerljung IP, Sörmlandstrafiken linje 710 och 552
Använd gärna RESEPLANERAREN.


Med bil
Från E4:an riktning söderut: Följ E4:an och tag avfart 138 mot Trosa. Följ vägen ca 1 km, ta sedan höger in på väg 219 mot Vagnhärad. Kör ca 2 km, ta sedan avfarten till vänster mot Västerljung/Studsvik. Följ vägen till rondellen, där tar du första avfarten till höger. Följ vägen genom samhället och ta höger i T-korsningen mot Nyköping. Ta sedan första vänster vid skylt “Bergtäkt”. Följ grusvägen och ta första höger i slutet av fältet innan skogen, och sedan direkt höger igen in på Hundarenans parkering.
Från E4:an riktning norrut: Följ E4:an och tag avfart 136 mot Lästringe/Gnesta. Sväng vänster mot Södertälje. Följ vägen under motorvägen och fortsätt förbi bensinstationen. Tag avfarten till höger mot Västerljung. Ta sedan höger vid skylt “Bergtäkt” strax efter att hastigheten blivit 50. Följ grusvägen och ta första höger i slutet av fältet innan skogen, och sedan direkt höger igen in på Hundarenans parkering.