En fråga som jag sett dyka upp på många forum på sistone är vad som gäller för hund och badplats. Efter en stunds googlande blev slutsatsen följande:

Enligt allemansrätten har hundägare rätt att vistas och bada med sin hund på alla platser där det uttryckligen inte är förbjudet. Markägare och badbesökare har enbart rätt att utestänga hundar från bryggor.

En hundägare ska alltid ha hunden under kontroll och kopplad den tid och på de platser som det krävs. Även i vattnet måste hunden hållas under uppsikt! Hundägaren har ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar, även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Om en markägare vill utestänga hundar, det vill säga delvis upphäva allemansrätten, måste denne göra badplatsen till en officiell badplats och uppfylla de krav som då ställs på provtagning, skyltning, livräddningsutrustning med mera.

Bra att tänka på är att kommunen ofta har en lista på sin hemsida över vilka badplatser som är förbjudna för hundar att vistas på, vilket helt klart underlättar.

En bra text som förklarar koppeltvånget som också råder nu (1 mars tom 20 augusti), hittade jag på Naturvårdsverkets hemsida.

Ha det gott!
/Ida