UPPDRAGET
I Sverige är det SBK (Svenska Brukshundsklubben) som har fått ansvaret från MFD (Myndigheten för delaktighet) att kvalitetssäkra assistanshundar. Detta sker genom att hund och ägare genomför sin träning tillsammans med en instruktör som tecknat avtal med SBK, som är den organisation som genomför lämplighetstester och examinationer.

Du kan läsa mer om assistanshund på SBK’s hemsida genom att följa länken HÄR.

 

KRAV PÅ EKIPAGE

 • Hunden måste vara frisk enligt rasstandarden
 • Den ska ha genomfört godkänt BPH med skott
 • Hunden får inte vara yngre än 1 år vid lämplighetstest eller äldre än 5 år vid examination
 • Föraren ska ha en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

 

Observera att IA Pawprints ej säljer grundtränade hundar, utan enbart jobbar med träning av ekipage.

 

TILLVÄGAGÅNG

  • Första steget är en kontakt via telefon eller mail för att diskutera behov och lämplighet.
  • Nästa steg är att boka in ett förtest där instruktören träffar hunden tillsammans med ägaren och bildar sig en uppfattning om huruvida hunden kan bli godkänd på ett lämplighetstest.
  • Tredje steget är att hunden genomför ett godkänt BPH med skott om det inte gjorts sen innan.
  • När BPH är godkänt anmäler instruktören till ett lämplighetstest.
  • Efter godkänt lämplighetstest fylls ett måldokument i tillsammans som instruktören skickar in. Ekipaget har då max 1 år på sig att träna inför examen.
  • När instruktören bedömer att ekipaget är redo anmäls de till examination.

 

SBK har krav på att instruktörer på nivå 1 utbildar sina ekipage under handledning av en mentor på nivå 2, samt att det under utbildningens gång sker minst tre träffar.

 

PRIS
Timpris 500:- per påbörjad timme
Restidsersättning 100:- per påbörjad halvtimme
Milersättning 18,50:- per påbörjad mil