VAD ÄR EN ASSISTANSHUND?
En assistanshund är en civil tjänstehund vars uppgift är att vara en person med funktionsvariation behjälplig i vardagen och skapa ökat deltagande i samhället.

VEM HAR RÄTT TILL EN ASSISTANSHUND
För att kunna utbilda en assistanshund krävs en stadigvarande fysisk eller psykisk diagnos. Du kan antingen träna din egen hund, förutsatt att den uppfyller kraven, eller köpa en grundtränad hund från en leverantör.

VAD KRÄVS FÖR ATT UTBILDA EN ASSISTANDHUND?
Hunden måste vara frisk enligt rasstadgarna, vaccinerad och inte ha nedsatt funktion. Den får vara max 5 år vid examination och som yngst 1 år vid lämplighetstest samt undersökning för friskhetsintyg.

Först behöver hunden göra två tester. Det första är ett BPH (Beskrivning Personlighet Hund), och det andra ett lämplighetstest. För att göra ett lämplighetstest behöver du ha tagit kontakt med en instruktör som anmäler dig.

Efter godkänt resultat skriver brukare och instruktör tillsammans ett måldokument där det bl.a. står vad hunden måste kunna vid examen. Från det att måldokumentet inkommit till SBK har ekipaget 12 månader på sig att göra examen.

Under utbildningen får ekipaget mot en depositionsavgift låna ett täcke med texten “Assistanshund under utbildning”.

HUR GÅR EXAMEN TILL?
Senast 12 månader efter att måldokumentet inkommit till SBK eller innan hunden fyller 5 år ska examen bokats, och det är instruktören som anmäler ekipaget. De obligatoriska momenten för assistanshundar samt specialmomenten från måldokumentet är det som ska visas upp, och instruktören ska närvara vid examen. Efter godkänt resultat ges möjlighet att, mot en avgift, köpa ett arbetstäcke med texten “Assistanshund” och ett ID-kort.

VAD KOSTAR EN ASSISTANSHUND?
En grundtränad hund specifikt inriktad mpt en brukares behov uppskattas kosta ca 150 000:- och uppåt.
Instruktörer är fristående och prissätter sig själva, men penningen brukar starta från 450:- per timme, kostnader som tillkommer är för hunden, veterinärkontroller, tester samt utbildningstäcke. Tyvärr måste du betala din hund själv, men det finns ett antal fonder du kan söka medel från. Du hittar SBK’s lista HÄR.


VILL DU UTBILDA DIN HUND HOS IA PAWPRINTS?
INSTRUKTÖR
Ida är en certifierad assistanshundsinstruktör, hon började sin utbildning inom hund år 2010 och har vidareutbildat sig konstant sedan dess. Inom vård och omsorg har hon flerårig erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer, både barn och vuxna, bl.a. av att ha arbetat inom hemtjänst och som personlig assistent.

PRISER
Timpenning 400:- för varje påbörjad timme
Milersättning 18,50:- per mil, räknas tur och retur
Arbetstäcke “Under utbildning” 500:-