I och med att du anmäler dig till en kurs, föreläsning, privatträning eller annan typ av aktivitet hos IA Pawprints accepterar du följande villkor:

 

AVGIFTER & PRISER

 • Alla priser på hemsidan anges inklusive moms.
 • Faktura skall betalas till BankGiro 168-0602 senast angivet förfallodatum, och märkas med angivet referensnummer.
 • 20 dagars betalperiod, efter det utgår dröjsmålsränta med 8% av totalbeloppet per dag. Om förfallodatum infaller på en helgdag godkänns betalning nästkommande vardag.
 • För nyttjande av eventuellt erbjudande ska det anges vid bokning.

 

INFÖR KURS

 • Information och faktura skickas ut innan kursstart via mail.
 • Du är skyldig att läsa igenom kursinformationen noga!
 • Barn är välkomna i ansvarig vuxens sällskap.
 • Löptik är välkommen, men ägare ska informera kursledare i förväg, och en medhjälpare rekommenderas då viss distans kan behövas för övriga hundar och deltagares skull.
 • Alla hundar bör ha aktuella vaccinationer och ska vara fria från smittsamma sjukdomar. Ovaccinerade hundar medtages på eget ansvar.
 • Hund som varit sjuk ska ha varit symptomfri i minst en vecka för att få komma på kurs, 10 dagar vid kennelhosta.
 • Ägare till löptik eller sjuk hund är även välkommen på kurstillfällen utan hund.
 • Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund.
 • Kom i tid och var förberedd enligt instruktioner.
 • Visa andra deltagare och deras hundar respekt, alla vill inte hälsa.
 • IA Pawprints förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för få anmälningar. Eventuellt erlagd kursavgift återbetalas då till fullo.
 • Utrustningsmässigt undanbedes flexi/rullkoppel, stryphalsband/länk/kedja och liknande på kurs.

 

AVBOKNING & INSTÄLLDA TILLFÄLLEN

 • Vid avbokning efter kursstart debiteras full avgift samt en administrativ avgift om 200:-. Vid sjukdom ska intyg uppvisas för återbetalning av kursavgift, minus administrativ avgift.
 • Vid avbokning senare än sju dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften, samt en administrativ avgift om 200:-.
 • Vid avbokning tidigare än 14 dagar innan kursstart sker ingen debitering av kursavgift, däremot en administrativ avgift om 200:-.
 • Om en kurs blir inställd återbetalas erlagd kursavgift.
 • Om ett kurstillfälle blir inställt av instruktören meddelas nytt datum snarast.
 • Din anmälan är bindande om Du inte uppgett något annat inom 7 dagar från att anmälan bekräftats.
 • Privatträning och massage avbokas senast 24 timmar innan den bokade tiden. Vid senare avbokning återfås avgiften endast mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg, minus en administrativ avgift om 200:-.

 

FÖRSÄKRING & ANSVAR

 • Deltagande i aktivitet anordnad av IA Pawprints sker på eget ansvar, och omfattas därför ej av försäkring. Du rekommenderas generellt som hundägare att ha en personolycksfallsförsäkring för egen del, och att även ha din hund försäkrad.
 • Strikt hundägaransvar gäller vid alla aktiviteter (lag 2007:1150). Det kan däremot vara bra att veta att vissa försäkringsbolag räknar ägandeskapet som temporärt skiftat om Du är hundvakt. Du rekommenderas därför att alltid höra med Ditt försäkringsbolag vad som gäller hos just dem.
 • Om en situation skulle uppstå där en hund blir skadad gäller hundägarens försäkring. Skulle flera hundar och ägare vara inblandade kan IA Pawprints hjälpa till att förmedla kontakt mellan dessa.
 • IA Pawprints, eller verkande för IA Pawprints, förbehåller sig rätten att vid behov avhysa person/hund från aktivitet. Detta kan tex, men inte begränsat till, bero på olämpligt uppförande, säkerhetsfrågor eller annat som ansvarig bedömer ligger till grund för avhysning.

 

REKLAMATIONER & KLAGOMÅL

 • Maila till kontakt@iapawprints.se om du önskar reklamera, eller har klagomål på, en aktivitet eller kurs.
 • Vid distansförsäljning gäller svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal, som innebär att Du som privatkonsument har full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag Du har mottagit produkten. Köper Du en tjänst (t.ex. kurs eller privatträning) gäller det från den dag Du beställde tjänsten. Ångerrätten anses förbrukad om Du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. kurs). Genom att boka in Dig på en kurs, så samtycker Du till att tjänsten anses påbörjad vid kursstarten, oavsett om Du närvarar vid kursstarten eller ej, samt att ångerrätten därmed är förbrukad vid kursstarten. Vid avbokning med hänvisning till distansköplagen återbetalas hela kursavgiften minus en administrativ avgift på 200:- av beloppet.
 • Du kan även lämna feedback HÄR. Du väljer själv om du vill vara anonym eller ange namn.

 

ÖVRIGT

 • Alla personuppgifter behandlas med sekretess enligt gällande regler.
 • IA Pawprints delar aldrig vidare uppgifter till tredje part.
 • Allt som publiceras (tex bilder, text osv) sker efter godkännande av samtliga medverkande.